Konvertibilné a podstropové klimatizácie

Konvertibilné jednotky poskytujú voľnosť pri rôznych druhoch inštalácie. V závislosti na tom, koľko máte priestoru k dispozícii, môžete vnútornú jednotku montovať zavesením pod strop, alebo na podlahu. Medzi novinky u týchto klimatizácií patria:

 • Voľnosť inštalácie – Konvertibilné jednotky je možné montovať buď na stenu nad podlahu, respektíve pod okno pod parapetu. Umiestnením takejto jednotky v predajni, alebo v kancelárii je teda možné ušetriť miesto
 • Ovládanie smeru prúdenia vzduchu – horizontálne a vertikálne ovládanie smeru prúdenia vzduchu:
  • Smer horizontálneho prúdenia vzduchu je možné podľa potreby nastaviť pomocou diaľkového ovládania
  • Smer vertikálneho prúdenia vzduchu je možné podľa potreby nastaviť pomocou diaľkového ovládania
 • Nové funkcie – medzi nové funkcie patria hlavne funkcia upozorňovania na zanesený filter a režim silného prúdenia vzduchu
 • Regulácia dvoma termistormi – medzi teplotou nameranou na nainštalovanej jednotke a teplotou v miestnosti môže byť významný rozdiel. Regulácia s dvoma termistormi dáva možnosť ovládať teplotu na základe ktoréhokoľvek z dvoch nameraných hodnôt. Výber termistoru pre reguláciu sa prevádza pomocou posuvného spínača na zadnej strane káblom pripojeného diaľkového ovládania s LCD. Jeden termistor je vo vnútornej jednotke a druhý na diaľkovom ovládaní

Prehľad funkcií ovládača:

 • týždenný program
 • turbo ventilátor
 • kondenzačné čerpadlo s vysokým výtlakom
 • nízka spotreba v pohotovostnom režime
 • automatický štart
 • centrálne ovládanie (príslušenstvo)
 • skupinové ovládanie
 • detský zámok
 • regulácia s dvoma termostatmi
 • automatické prepínanie ohrevu a chladenia
 • dlhé potrubie s veľkým prevýšením
 • Hot Start, spustenie bez studeného vzduchu
 • ovládanie po zónach (voliteľne)
 • bezdrôtové diaľkové ovládanie
 • Jet Cool, rýchle ochladenie
 • automatická prevádzka
 • 7hdinový časovač vypnutia
 • 24hodinový časovač zapnutia a vypnutia
 • kanálové prevedenie