Špeciálna prísada na utestnenie malých únikov chladiva a zlepšenie celkoveho výkonu klimatizačných a chladiacich systémov.

Tento prípravok je:

  • kompatibilný so všetkými štandardnými chladivami
  • trvalo utesňuje malé úniky chladiva ku ktorým dochádza v klimatizačných a chladiacich zariadeniach
  • zvyšuje celkový výkon klimaticačných a chladiacich systémov
  • znižuje hluk kompresora a zvyšuje jeho životnosť
  • neobsahuje polyméry, neupcháva systém a kompresor
  • ideálny na preventívne použitie

Pred aplikáciou prísady je nutné vykonať tesniaci test a je nutné vytvoriť v klimatizačnom alebo chladiacom systéme vákuum. Pri použití tejto aplikácie nie je nutné odsávať z klimatizácie chladivo! Aplikácia trvá približne 30 minút.