Výrobky rady THERMA V boli navrhnuté s ohľadom na potreby pri rekonštrukciách (zrušenie alebo výmena kotla) i výstavbách nových domov. Tieto výrobky je možné dokonale prispôsobiť jak rodinným, tak bytovým domom. Naviac tento systém tepelného čerpadla vzduch-voda vytvára riešenie, ktoré je využívaním dvoch obnoviteľných zdrojov energie, vzduchu a slnka, riešením šetrným k životnému prostrediu. V neposlednom rade tento systém, ktorý vykazuje koeficient účinnosti (COP) až 4,5, je riešením hospodárnym a jedným z najvyspelejších na trhu.

Energetická účinnosť

Energia dodávaná zdarma z vonkajšieho vzduchu dokonca i pri nízkych teplotách, poskytuje systému THERMA V vykurovanie s vysokou účinnosťou. Vďaka technológii Inverter od LGE dosahuje koeficient účinnsoti u systémov THERMA V hodnoty 4,1 – 4,5. Inými slovami, spotreba 1 kWh elektrickej energie zo siete dodáva viac ako 4 kWh tepla pre dom.

THERMA V – porovnanie voči elektrike a plynu

Ohľaduplnosť k životnému prostrediu

Riešenie THERMA V od LG využíva dva obnoviteľné zdroje energie, vzduch a slnko. Tento ekologický systém znižuje emisie CO2 z vykurovania spalovaním fosílnych palív.

Konvenčná regulácia

  • Regulácia kúrenia, TUV, činnosti solárnych panelov
  • Nastavenie týždenného programu
  • Riadenie prevádzkových režimov
  • Regulácia teploty vody
  • Riadenie núdzovej prevádzky kúrenia