Čistiace zariadenie je moderné zariadenie, ktoré vám pomáha pri antibakteriálnom ošetrovaní akéhokoľvek klimatizačného systému a VZT zariadenia. Použitá technológia a kvalita dosiahnutá po rokoch skúseností v tejto oblasti je schopná vám poskytnúť maximálnu spokojnosť vďaka svojej účinnosti a spoľahlivosti v čase.

Patríme medzi prvé firmy na Slovensku

čistenie klimatizácií, VZT rozvodov potrubia a autoklimatizaciíČistiace zariadenie využíva najnovšiu technológiu v oblasti ultrazvukového vytvárania hmly.

Táto metóda je novinkou na trhu a patríme medzi prvé firmy na Slovensku, ktorá ju začala poskytovať.

Čistiace zariadenie je elektronické ultrazvukové zariadenie, ktoré atomizuje antibakteriálnu špeciálnu čistiacu kvapalinu), aby sa rozvádzala recirkulačným systémom klimatizácie.

Výhody systému

čistenie klimatizácií, VZT rozvodov potrubia a autoklimatizaciíJedna z hlavných výhod ultrazvukového atomizačného systému je získať atomizované častice kvapaliny pri okolitej teplote. Toto bráni kondenzácii, ktorá typicky nastáva, keď sa kvapalina atomizuje svojim zohrievaním na vyššiu teplotu.

Častice kvapaliny, ktoré sú atomizované pomocou čistiaceho zariadenia, sú menšie než 5 µm a ľahko sa neusadzujú na povrchoch na ktoré narazia. Preto sa budú úplne šíriť v klimatizačnom systéme a vzt potrubí. Jedno antibakteriálne ošetrenie pomocou čistiaceho zariadenia trvá minimálne 11 minút pri 20°.

Takýto stav nemožno realizovať pomocou tradičných aerosólových plechoviek, pretože veľkosť a hmotnosť ich atomizovaných častíc povedie k rýchlemu vyzrážaniu.