Kanálové klimatizácie

Hlavnou výhodou tohto typu klimatizácie je, že kanálová jednotka je skrytá v strope. Jej inštalácia je teda vhodná na miestach, kde je vyžadovaná združená, alebo individuálna klimatizácia pre budovy s mnohými miestnosťami alebo halami. Takými priestormi sú hlavne reštaurácie, hotely a koncertné sály. Inštalácia nie je obmedzená umiestnením svietidiel ani usporiadaním miestností a prostredníctvom rôznych vyústi je veľmi jednoduchá renovácia interiéru.

Najnovšie modely od LG vynikajú vysokou účinnosťou, tichou prevádzkou a jednoduchou údržbou, a to vďaka:

 • Ventilátor BLDC s vysokou účinnosťou – jednotky rady H-inverter* majú vďaka ventilátoru BLDC nižšiu hlučnosť (znížená hlučnosť v miestnosti a nízke vibrácie) a spotrebu energie (zníženie spotreby až na úrovni 50%)
 • Lineárna regulácia externého statického tlaku – keďže objem vzduchu a hlučnosť sú konštantné v navrhovaných hodnotách bez ohľadu na zmeny EST, inovácie boli možné v:
  • Optimalizácii montáže vzduchových kanálikov
  • Udržovať výkon a hladinu hluku na požadovanej úrovni
  • Znižovať počet použitých modelov klimatizačných jednotiek
 • Čerpadlo kondenzátov s vysokým výtlakom – pripravené čerpadlo kondenzátov automaticky odvádza vodu. Výtlak až 700 mm umožňuje vytvoriť dokonalé riešenie pre odvod kondenzátov
 • Regulácia dvoma termistormi – medzi teplotou nameranou na nainštalovanej jednotke a teplotou v miestnosti môže byť významný rozdiel. Regulácia s dvoma termistormi dáva možnosť ovládať teplotu na základe ktoréhokoľvek z dvoch nameraných hodnôt. Výber termistoru pre reguláciu sa prevádza pomocou posuvného spínača na zadnej strane káblom pripojeného diaľkového ovládania s LCD. Jeden termistor je vo vnútornej jednotke a druhý na diaľkovom ovládaní
 • Tichý chod a jednoduchá údržba – ľahký plastový ventilátor a krty znižujú hlučnosť prevádzky a uľahčujú údržbu. Krty ventilátoru v novom prevedení je možné pri vykonávaní údržby a opráv ľahko odmontovať. Motor ventilátoru je možné vybrať bez vybrania celej zostavy ventilátorov

* H-Inverter – kondenzačné čerpadlo s vysokým výtlakom je súčasťou vnútornej jednotky

Prehľad funkcií ovládača:

 • týždenný program
 • turbo ventilátor
 • kondenzačné čerpadlo s vysokým výtlakom
 • nízka spotreba v pohotovostnom režime
 • automatický štart
 • centrálne ovládanie (príslušenstvo)
 • skupinové ovládanie
 • detský zámok
 • regulácia s dvoma termostatmi
 • automatické prepínanie ohrevu a chladenia
 • dlhé potrubie s veľkým prevýšením
 • Hot Start, spustenie bez studeného vzduchu
 • ovládanie po zónach (voliteľne)
 • bezdrôtové diaľkové ovládanie
 • Jet Cool, rýchle ochladenie
 • automatická prevádzka
 • 7hdinový časovač vypnutia
 • 24hodinový časovač zapnutia a vypnutia
 • kanálové prevedenie