Profesionálne čistenie vzduchotechniky a VZT rozvodov

Vzduchotechnické potrubia sa čistia mechanicky pomocou rotujúcich kief za sucha. rofsionálne čistenie zabezpečujeme špičkovou technológiou, ktorá je zárukou kombinácie vynikajúceho čistiaceho efektu a vysokej produktivity. To zabezpečuje prijateľné náklady na čistenie klimatizačných systémov.

Všetok uvoľnený prach a špina sa odsávajú výkonným sacím zariadením, kde sú zachytávané vo filtroch so stupňami filtrácie (od G3 po H13).

Princíp čistenia zobrazuje nasledujúca schéma

Dosah kief z jedného miesta prístupu je max. 70 m, čo závisí od charakteru potrubnej trasy.

Čistenie VZT systémov zabezpečuje:

  • minimalizovanie šírenia mikróbov a iných škodlivých látok,
  • správne a efektívne fungovanie systému,
  • jeho dlhodobú životnosť,
  • protipožiarnu bezpečnosť.

Okrem čistenia potrubí je možné aj ich odmasťovanie a iné sanačné zásahy. Je možné aplikovať látky, ktoré v potrubí vytvrdnú a vytvoria tak jeho nový vnútorný povrch. Táto metóda má využitie v starých azbestových potrubiach, v potrubiach s vnútornou izoláciou alebo veľmi znečistených potrubiach, ktoré nie je možné vymeniť.

Ukážka práce mechanického zariadenia na čistenie vzduchotechniky

Ukážka práce mechanického zariadenia na čistenie vzduchotechniky

Rozvody VZT pred a po čistení profesionálnym mechanickým zariadenia na čistenie

Rozvody VZT pred a po čistení profesionálnym mechanickým zariadenia na čistenie