Konvertibilné a podstropové klimatizácie

Konvertibilné jednotky poskytujú voľnosť pri rôznych druhoch inštalácie. V závislosti na tom, koľko máte priestoru k dispozícii, môžete vnútornú jednotku montovať zavesením pod strop, alebo na podlahu. Medzi novinky u týchto klimatizácií patria:

  • Voľnosť inštalácie – Konvertibilné jednotky je možné montovať buď na stenu nad podlahu, respektíve pod okno pod parapetu. Umiestnením takejto jednotky v predajni, alebo v kancelárii je teda možné ušetriť miesto
  • Ovládanie smeru prúdenia vzduchu – horizontálne a vertikálne ovládanie smeru prúdenia vzduchu:
    • Smer horizontálneho prúdenia vzduchu je možné podľa potreby nastaviť pomocou diaľkového ovládania
    • Smer vertikálneho prúdenia vzduchu je možné podľa potreby nastaviť pomocou diaľkového ovládania
  • Nové funkcie – medzi nové funkcie patria hlavne funkcia upozorňovania na zanesený filter a režim silného prúdenia vzduchu
  • Regulácia dvoma termistormi – medzi teplotou nameranou na nainštalovanej jednotke a teplotou v miestnosti môže byť významný rozdiel. Regulácia s dvoma termistormi dáva možnosť ovládať teplotu na základe ktoréhokoľvek z dvoch nameraných hodnôt. Výber termistoru pre reguláciu sa prevádza pomocou posuvného spínača na zadnej strane káblom pripojeného diaľkového ovládania s LCD. Jeden termistor je vo vnútornej jednotke a druhý na diaľkovom ovládaní

Prehľad funkcií ovládača:

  • týždenný program
  • turbo ventilátor
  • kondenzačné čerpadlo s vysokým výtlakom
  • nízka spotreba v pohotovostnom režime
  • automatický štart
  • centrálne ovládanie (príslušenstvo)
  • skupinové ovládanie
  • detský zámok
  • regulácia s dvoma termostatmi
  • automatické prepínanie ohrevu a chladenia
  • dlhé potrubie s veľkým prevýšením
  • Hot Start, spustenie bez studeného vzduchu
  • ovládanie po zónach (voliteľne)
  • bezdrôtové diaľkové ovládanie
  • Jet Cool, rýchle ochladenie
  • automatická prevádzka
  • 7hdinový časovač vypnutia
  • 24hodinový časovač zapnutia a vypnutia
  • kanálové prevedenie